Lid worden

Wij zijn zeer blij met uw betrokkenheid. De Nederlandse Sint Bernard Club voor Liefhebbers en Fokkers heeft als doel het welzijn van en plezier met de Sint Bernard te vergroten. Door uw lidmaatschap zijn wij in staat om dit nobele doel te realiseren. Onze dank hiervoor.

Inlichtingen over het lidmaatschap kunt U verkrijgen bij het secretariaat. U kunt zich aanmelden door het formulier in te vullen dat hieronder weergegeven staat of het aanmeldingsformulier af te drukken en op te sturen naar de secretaris onder gelijktijdige overmaking van het totaal verschuldigde geldbedrag. Daarna wordt uw aanvraag in behandeling genomen.
HET LIDMAATSCHAP WORDT VOOR ONBEPAALDE TIJD AANGEGAAN EN IEDER KALENDERJAAR AUTOMATISCH VERLENGD, TENMINSTE TENZIJ 1 MAAND VOOR HET EINDE VAN HET KALENDERJAAR, DUS VOOR 1 DECEMBER VAN HET LOPENDE JAAR HET LIDMAATSCHAP SCHRIFTELIJK WORDT OPGEZEGD BIJ DE LEDENADMINISTRATIE.

Aan het lidmaatschap zijn de volgende kosten verbonden:

 • jaarcontributie € 25
 • jaarcontributie gezinslid € 10

Betalingen: IBAN nrL  NL 79 RABO 0306 0973 62 ten name van de penningmeester van de NSBCvLeF; Dhr P.Paul

Inschrijfformulier:

Let op!: velden met (*) dienen verplicht ingevuld te worden

  Velden met * verplicht in vullen

  Uw initialen of voornaam (*)

  Uw achternaam (*)

  Straatnaam (*)

  Huisnummer (*)

  Postcode (*)

  Woonplaats (*)

  Land (*)

  Geboortedatum (*)

  Telefoonnummer (*)

  Uw e-mail (*)

  Gezinslidmaatschap (niet verplicht)
  Gezinsleden wonen op hetzelfde adres als het hoofdlid. Zij ontvangen geen clubblad, maar hebben wel dezelfde rechten en plichten als het hoofdlid, zoals onder eigen naam kunnen inschrijven voor wedstrijden, stemrecht op de Ledenvergaderingen, enz.
  Het Lidgeld bedraagt voor het Hoofdlid 25,= Euro per kalenderjaar
  en voor een Gezinslid, 10,= Euro per kalenderjaar.

  Aanhef

  Uw initialen of voornaam (*)

  Uw achternaam

  Geboortedatum

  Verklaring (*)
  Ik ga het lidmaatschap voor onbepaalde tijd aan en het lidmaatschap wordt ieder kalenderjaar
  automatisch verlengd, tenzij ik tenmiste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar het
  lidmaatschap schriftelijk beëindig bij de secretaris, ledenadministratiensbcvlef@sintbernardclub.nl

  Ik heb kennis genomen van de statuten en huishoudelijke reglementen van de NSBCvLeF, welke elders op de website te vinden zijn
  1. Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor het opnemen, verwerken en opslaan van bovengenoemde persoonsgegevens in de ledenadministratie van de NSBCVLEF(art.2 lid 4 van het privacy reglement van de NSBCVLEF)
  2. Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor het opnemen , verwerken en opslaan van bovengenoemde persoonsgegevens in de online ledenadministratie van Raad van Beheer (art.2 lid 5 van het privacyreglement van de NSBCVLEF)
  3. Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor gebruik van het beeldmateriaal waarop hij zichtbaar in beeld is(art.6 lid 3 van het privacyreglement van de NSBCVLEF)

  Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de de bovenstaande voorwaarden (*)
  Ja