Inschrijfformulier Sint Bernards zonder stamboom

HIer treft u het inschrijfformulier voor honden zonder stamboom/’look a like’, voor de clubdag aan.Per hond dient er een inschrijfformulier ingevuld te worden. Na ongeveer een week ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Mocht u deze niet ontvangen, dan graag even contact opnemen met secretariaatnsbcvlef2@sintbernardclub.nl. Bij inschrijving, bent u verplicht om het verschuldigde bedrag te voldoen. Dit kan worden overgemaakt naar; IBAN nr NL 79 RABO 0306 0973 62 ten name van de penningmeester van de NSBCvLeF, Dhr P.Paul
De inschrijving sluit op 26 September 2021

Mocht u twijfelen of tegn onduidelijkheden aanlopen tijdens het inschrijven dan kunt u altijd contact opnemen met; secretariaat2nsbcvlef@sintbernardclub.nl
Per hond / inschrijving dient u elke een formulier in te vullen.
Velden gemarkeerd met (*), zijn verplicht in te vullen velden.

  Per hond / inschrijving dient u elke een formulier in te vullen.
  Velden gemarkeerd met (*), zijn verplicht in te vullen velden.
  Gegevens eigenaar:

  Voorletter/voornaam (*)

  Achternaam (*)

  Straatnaam (*)

  Postcode (*)

  Woonplaats (*)

  Land

  Email (*)

  Telefoonnummer (*)

  Mede eigenaar

  Gegevens Hond:

  Naam van de hond(*)

  Geboortedatum van de hond

  Variëteit (*)
  KorthaarLanghaar

  Geslacht (*)
  ReuTeef

  Inschrijven Kind/hond show:

  Naam kind

  Leeftijd kind

  Naam hond

  Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier.
  Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.

  Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.
  De inzender verklaart dat
  - De door hem/haar ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.
  - Dat de door hem/haar ingeschreven hond, voor zover bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.
  - De door hem/haar ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement.
  Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.