De Liefhebbers, wie zijn wij

De Nederlandse Sint Bernard Club voor Liefhebbers en Fokkers streeft een open en transparante structuur na tussen haar bestuur, commissies, leden en niet-leden. Het bestuur bestaat uit gekwalificeerde en kynologisch onderlegde bestuurders die worden benoemd door de leden. De bestuurders en commissieleden staan open voor op- en aanmerkingen van de leden, waarbij de nadruk ligt op steun en vertrouwen. Ieder lid dat deel wil nemen aan de club en aan discussie’s, krijgt daartoe volop de ruimte. Op dit deel van de website vind u de personen die zitting nemen in het bestuur en de commissies met hun contactgegevens.

Het beleid van het bestuur is uiteraard gericht op het bevorderen van de gezondheid van het ras, maar daarnaast ook overbrengen en verspreiden van kennis en informatie, activiteiten en evenementen organiseren en bovenal de gezelligheid eromheen. We weten dat er meer wegen naar Rome leiden:” áls een ander het anders doet dan jijzelf is dat niet per definitie fout!”. Naast de fun moeten er ook aan de serieuze zaken gedacht worden, vandaar dat u in dit onderdeel tevens de statuten en het huishoudelijk regelement kunt vinden.
Het contact met de leden zal op verschillende wijze worden geregeld: middels bijeenkomsten, nieuwsbrieven en internet (website en sociale media)