5e Clubdag van de NSBCvLeF

Voorlopige Datum 10 Oktober 2021

Inschrijving 1e hond 15 euro elk volgende hond 12.50

Voor de BBQ  per persoon
Kinderen tot en met 12 jaar

  Per hond / inschrijving dient u een formulier in te vullen.

  Betaling voor de inschrijving en / BBQ aub gelijktijdig overmaken op rekening nummer:
  NL79 RABO 0306097362 ten name van Penningmeester Dhr P.Paul. o.v.v. Clubdag 2021 / BBQ
  Inschrijfformulier insturen uiterlijk voor ............ 2021
  Voor de BBQ kunt u zich uiterlijk opgeven tot ........... 2021.

  Velden gemarkeerd met (*), zijn verplicht in te vullen velden.
  Gegevens eigenaar

  Voorletter/voornaam (*)

  Achternaam (*)

  Straatnaam (*)

  Postcode (*)

  Woonplaats (*)

  Land

  Email (*)

  Telefoonnummer (*)

  Mede eigenaar

  Gegevens van de hond.

  Stamboomnaam van de hond(*)

  Stamboomnummer van de hond (*)

  Geboortedatum (*)

  Geslacht (*)
  ReuTeef

  Variateit (*)
  KorthaarLanghaar

  Stamboomnaam vader (*)

  Stamboomnaam moeder (*)

  Fokker (*)

  Inschrijven in klasse (*)

  U kunt ook met meerdere honden inschrijven in de volgende klasses:
  - Koppelklasse
  - Groepsklasse
  Dit indien de honden ook ingeschreven zijn voor de gewone keuring.

  Collectieve klasse (2 of meer honden)

  Deelname kind/hond show:

  Naam kind

  Leeftijd kind

  Naam hond

  Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier.
  Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.

  Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.
  De inzender verklaart dat
  - De door hem/haar ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.
  - Dat de door hem/haar ingeschreven hond, voor zover bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen
  - De door hem/haar ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement.
  Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.