Lid worden

      Reacties uitgeschakeld voor Lid worden

Aanhef (*)

Uw initialen of voornaam (*)

Uw achternaam (*)

Straatnaam (*)

Huisnummer (*)

Postcode (*)

Woonplaats (*)

Land (*)

Geboortedatum (*)

Telefoonnummer (*)

Uw e-mail (*)

Gezinslidmaatschap (niet verplicht)
Gezinsleden wonen op hetzelfde adres als het hoofdlid. Zij ontvangen geen clubblad, maar hebben wel dezelfde rechten en plichten als het hoofdlid, zoals onder eigen naam kunnen inschrijven voor wedstrijden, stemrecht op de Ledenvergaderingen, enz.

Aanhef

Uw initialen of voornaam (*)

Uw achternaam

Geboortedatum

Verklaring (*)
Ik ga het lidmaatschap voor onbepaalde tijd aan en het lidmaatschap wordt ieder kalenderjaar
automatisch verlengd, tenzij ik tenmiste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar het
lidmaatschap schriftelijk beëindig bij de secretaris, Mevr. R. Koot secretariaatnsbcvlef@gmail.com

Ik heb kennis genomen van de statuten en huishoudelijke reglementen van de NSBCvLeF, welke elders op de website te vinden zijn.

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de de bovenstaande voorwaarden (*)
Ja