Lid worden

      Reacties uitgeschakeld voor Lid worden

Winterwandeling 15-12-2019

Op 15 December 2019 houden we onze Winterwandeling, deze is niet op de geijkte locatie , maar wel in Someren op een ander adres, daarvan krijgt u nog een email. Na de wandeling is er weer een gezellig samenzijn waarbij heerlijke Verse Tomatensoep en Erwtensoep geserveerd gaat worden en natuurlijk vooraf de koffie en fris voorafmet wat lekkers erbij ook. Ook houden we weer een loterij met mooie prijzen. We hopen u in grote getalen te mogen begroeten.
Groeten van het Evenemententeam en tot 15 Decemer.

[tekst* Velden met * verplicht in vullen

Uw initialen of voornaam (*)

Uw achternaam (*)

Straatnaam (*)

Huisnummer (*)

Postcode (*)

Woonplaats (*)

Land (*)

Geboortedatum (*)

Telefoonnummer (*)

Uw e-mail (*)

Gezinslidmaatschap (niet verplicht)
Gezinsleden wonen op hetzelfde adres als het hoofdlid. Zij ontvangen geen clubblad, maar hebben wel dezelfde rechten en plichten als het hoofdlid, zoals onder eigen naam kunnen inschrijven voor wedstrijden, stemrecht op de Ledenvergaderingen, enz.

Aanhef

Uw initialen of voornaam (*)

Uw achternaam

Geboortedatum

Verklaring (*)
Ik ga het lidmaatschap voor onbepaalde tijd aan en het lidmaatschap wordt ieder kalenderjaar
automatisch verlengd, tenzij ik tenmiste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar het
lidmaatschap schriftelijk beëindig bij de secretaris, secretariaatnsbcvlef@gmail.com

Ik heb kennis genomen van de statuten en huishoudelijke reglementen van de NSBCvLeF, welke elders op de website te vinden zijn
1. Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor het opnemen, verwerken en opslaan van bovengenoemde persoonsgegevens in de ledenadministratie van de NSBCVLEF(art.2 lid 4 van het privacy reglement van de NSBCVLEF)
2. Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor het opnemen , verwerken en opslaan van bovengenoemde persoonsgegevens in de online ledenadministratie van Raad van Beheer (art.2 lid 5 van het privacyreglement van de NSBCVLEF)
3. Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor gebruik van het beeldmateriaal waarop hij zichtbaar in beeld is(art.6 lid 3 van het privacyreglement van de NSBCVLEF)

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de de bovenstaande voorwaarden (*)
Ja