Bowling & Steengrillen – 2 september 2017

De kosten zijn €35,- per persoon, inclusief 2 consumpties. De rest van de consumpties is voor eigen rekening.

Betaling voor de inschrijving en / BBQ aub gelijktijdig overmaken op rekening nummer:
NL79 RABO 0306097362 ten name van Penningmeester Dhr C.de Bas. o.v.v. Clubdag2017/ BBQ
Inschrijfformulier insturen uiterlijk voor 1 Oktober 2017
Voor de BBQ kunt u zich uiterlijk opgeven tot 14 oktober.