Bestuur

Voorzitter:
Dhr. B.J.F. de Laat
Eerste Kruisweg 7
4758 SC Standdaarbuiten
Email: bendelaat@kpnmail.nl

1e Secretaris:
Mevr I.Munnik-Kruijer
William Pontstraat 34
1135 EW Edam
Email: secretariaatnsbcvlef@gmail.com

2e Secetaris:
Mevr. C. de Laat-van Slageren
Eerste Kruisweg 7
4758 SC Standdaarbuiten
Email: karindelaat47@kpnmail.nl

1e Penningmeester:
Dhr. P. Paul
Joliotplaats 412
3069 TL
ROTTERDAM
Email: p.paul@kpnmail.nl

Algemeen Bestuurslid
Dhr.A.Vollendam
Standdaarbuitensedijk 6
4751 SG Oud Gastel
email: info@jubobelco.nl

Adviseur  IT
Dhr. W. Munnik
William Pontstraat 34
1135 EW Edam
Email: wmgmunnik@planet.nl